Ajankohtaista

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä

Työterveydenhuollon järjestäminen on lakisääteistä, vaikka työsuhteessa olisi vain yksi työntekijä, sen sijaan yrittäjän työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

Työterveyshuoltopalvelut muodostuvat pakollisesta ja vapaaehtoisesta osasta. On yrittäjästä kiinni kuinka laaja terveydenhuolto työntekijöille tarjotaan. Työterveyshuollon sopimuksen tulee olla samanlainen koko henkilöstölle eli kaikilla tulee olla saatavilla samat palvelut.


Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää:

• Työn ja työolosuhteiden terveydellisen merkityksen selvittäminen (työpaikkaselvitys)
• Terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi
• Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkykyyn ja terveyteen vaikuttavista asioista
• Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus työkyvyn heiketessä
• Työyhteisön toimivuuden edistäminen
• Osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen
• Yrityksen ensiapuvalmiuden ohjaus

Laajan työterveyshuollon järjestäminen on hyvä työsuhde-etu

Yrittäjän etu on hyvinvoiva ja terve työntekijä. Moni yrittäjä päätyykin järjestämään lakisääteisen työterveyshuoltoa laajemmat palvelut, sillä hyvä terveyshuolto on myös erinomainen työsuhde-etu työpaikalla. Laaja työterveyshuolto on myös työntekijöille verovapaa etu, niin kauan kun se on tavanomaista ja kohtuullista. Laajempaan pakettiin voi mm. kuulua mm. laboratorio- ja kuvantamispalveluita, erikoislääkärin konsultaatioita tai rokotuksia.
Järjestämällä lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut viestit työntekijöillesi haluavasi pitää heistä hyvää huolta.

Mikäli olet etsimässä palveluntarjoajaa työterveyshuollon järjestämiseen, voit Työterveyslaitoksen verkkosivuilta etsiä sopivaa yhteistyökumppania.

Kela korvaa osan työterveyshuollosta

Kela korvaa osan työterveyshuollosta aiheutuvista kustannuksista tilikausittain. Työnantajan tulee hakea korvausta Kelalta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli jos yrityksesi tilikausi on päättynyt 31.12, tulee korvaushakemus lähettää Kelaan viimeistään 30.6. mennessä.

Korvaukset pohjautuvat aina voimassa olevaan työterveydenhuoltosopimukseen, työpaikkaselvitykseen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, jonka suunnitellut toiminnat toteutuvat. Kelalta voit saada korvausta lakisääteisestä ehkäisevästä työterveyshuollosta sekä vapaaehtoisesta yleislääkäri-tasoisesta sairaanhoidosta.

Eduskunta on myös hyväksynyt väliaikaisen lain, jonka mukaan Kela maksaa korvauksen kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet koronarokotuksen antamisesta. Korvauksia maksetaan 27.3.2021-31.12.2021.

Lue lisää korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kelan verkkosivulta.

Palkka-asiantuntija auttaa työterveyshuollon korvaushakemuksen lähettämisessä

Korvaushakemuksen pystyy tekemään Kelan verkkopalvelussa tai paperilla. Deskjockeysin palkka-asiantuntija on asiakkaidemme apuna työterveyshuollon korvaushakemuksen tekemisessä. Ota yhteyttä, mikäli sinulle tulee työterveyshuollon korvauksiin liittyviä kysymyksiä.

Deskjockeys on nyt osa
EMU Growth Partnersia.

Tästä pääset EMU Growth Partnersin sivuille: https://emu.fi