Ajankohtaista

Tilinpäätöksen muistilista 2021

Vuosi on vaihtunut ja  merkittävä tilinpäätöskausi on alkamaisillaan. Tilinpäätöksen kannalta kaikista tärkeintä on, että kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan sovitussa aikataulussa, jotta tilinpäätös saadaan tehtyä valmiiksi ajallaan.

Kokosimme tähän artikkeliin lyhyen muistilistan asiakirjoista ja tiedoista, joita kirjanpitäjä tarvitsee tilinpäätöksen tekemistä varten.

Ota tilinpäätöksen muistilista avuksi

 

Ostolaskut:
Katso, että kaikki viime vuoden ostolaskut on tarkastettu ja toimitettu.Toimita selvitys vastaanotettujen tuotteiden ostoveloista, joista ei ole vielä saatu laskua.

Myyntilaskut:
Tarkista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myynnit on tullut laskutettua ja myyntilaskut lähetetty. Toimita selvitys myyntisaamisista, joista ei ole vielä lähetetty laskua. Laadi lista luottotappioiksi kirjattavista vanhoista myyntisaatavista.

Varasto:
Varasto on tärkeää inventoida vuoden vaihteessa ja epäkurantti (eli esimerkiksi rikkinäinen tai arvonsa menettänyt) tavara vähennetään samassa yhteydessä pois varaston arvosta. Tehdystä inventaariosta tarvitaan allekirjoitettu lista.

Arvonalentumiset omaisuudessa:

Jos omaisuuserän arvo on merkittävästi alempi kuin kirjanpidossa, tulee se huomioida viimeistään tilinpäätösvaiheessa.

Käteiskassa:
Käteiskassan osalta tulee toimittaa kassakirjat ja laskea käteisen rahan määrä tilinpäätöspäivälle.

Pankkitilit:
Pankkitilien saldoista ja koroista tulee toimittaa saldotodistus.

Matka- ja kululaskut:

Tarkista, että tilikaudelle tulevat matkalaskut ovat maksettuina ja hyväksyttyinä tilikauden viimeiseen päivään mennessä.

Lainat:
Saldotodistus tarvitaan myös luotonantajan lainoista, tulevan tilikauden lyhennyksistä sekä yli 5 vuoden kuluttua erääntyvistä lainoista.

Arvopaperit ja sijoitukset:

Tilinpäätöksestä löytyy myös salkkuraportit, tiedot sijoituksista, sijoitussopimukset ja muut arvopapereihin liittyvät tiedot.

Koronatuet:
Erilaiset koronatuet on myös otettava huomioon tilinpäätöksessä ja vaativat tuesta riippuen hieman erilaisia huomioita. Osa raporteista vaatii kirjanpidosta laadittavaa kustannuslaskentaa.

tilinpäätöksen muistilista

Muut tärkeät asiakirjat:

 • Osake- ja osakasluettelo (tieto omistajissa tapahtuneista muutoksista)
 • Hallituksen pöytäkirjat 2021
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
 • Verotuspäätös 2021
 • Verovelkatodistus
 • Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
 • Saatavat osakkailta sekä heidän perheenjäseniltä
 • Palkkoihin liittyvät tiedot (henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikauden ajalta sekä luontoisetujen, palkkioiden, siirtyvien palkkojen ja lomapalkkojen osalta jaksotukset)
 • Tiedot leasing-sopimuksista ja -vastuista
 • Rasitustodistukset
 • Muut vastuut ja vakuudet
 • Tiedot sijoituksista

On hyvä muistaa, että tässä muistilistassa on käsitelty yleisluontoisia asioita. Lista on aina yrityskohtainen, joten tarvittavat asiakirjat on hyvä käydä läpi oman kirjanpitäjän kanssa. Deskjockeysin oma kirjanpitäjä pitää huolen, että tarvittavat asiakirjat saadaan asiakkaalta ennakoivasti ja tilinpäätösaika etenee aikataulun mukaan.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Deskjockeys on nyt osa
EMU Growth Partnersia.

Tästä pääset EMU Growth Partnersin sivuille: https://emu.fi