Tietosuojaseloste

Tämä on Deskjockeys Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2018. Viimeisin muutos 28.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Deskjockeys Consulting Oy
Helsinki
Lautatarhankatu 10
00580 Helsinki

puh: 040 7079459
e-mail: asiakaspalvelu@deskjockeys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Carita Nilsson
puh: 040 7079459
e-mail: asiakaspalvelu@deskjockeys.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden tuottamista varten. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien hoitamiseksi. Tietoja käsitellään palveluiden tiedottomista varten sekä myyntimateriaalin ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös asiakaskyselyitä varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito sekä asiakkaiden suuntaan tapahtuva viestintä ja markkinointi. Lisäksi tietoja kerätään rahanpesun lakisääteiseen valvontaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät seuraavat tiedot: yrityksen y-tunnus, henkilötunnus, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosotto- ja jäsenmaksutiedot ja muut sopimusasiat. Lisäksi rekisteri sisältää tiedot rahanpesulain edellyttämät tilitoimiston asiakkaan tunnistamiseen ja arviointiin liittyvät tiedot sekä henkilön aseman, toimivaltuudet, ja/tai omistusosuudet asiakkaana olevassa yrityksessä tai muussa yhteisössä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen avulla, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten viranomaisrekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaisille heiltä kirjallisesti saatujen laillisten tietopyyntöjen perusteella. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai viranomaisille heiltä kirjallisesti saatujen laillisten tietopyyntöjen perusteella.
Säännönmukaisia vastaanottajia toimeksiantoihin liittyvissä tiedoissa ovat verohallinto, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, työllisyysrahasto, Kela, ulosottoviranomainen sekä muut tahot, joilla on lainmukainen oikeus saada tietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Deskjockeys Consulting Oy:n
tietojärjestelmissä ja pääsy on suojattu mm. käyttäjätunnuksin ja salasanoin, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla.
Paperisessa muodossa oleva aineisto säilytetään Deskjockeys Consulting Oy:n
toimitiloissa lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Evästeet

Käytämme nettisivustolla evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja, analysoimme tietoja ja tuemme markkinointia. Tämä tavoitteena on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.
Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai tiedostoja. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön. On hyvä ottaa huomioon, että se saattaa vaikuttaa myös verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme myös Google Analyticsia. Tämän avulla selvitämme kuinka paljon sivustollamme on kävijöitä ja mitä kautta kävijät ohjautuvat sivustollemme. Halutessasi voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out-toiminnolla.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 28.5.2021

Deskjockeys on nyt osa
EMU Growth Partnersia.

Tästä pääset EMU Growth Partnersin sivuille: https://emu.fi